Sunday, March 22, 2015

Тохойн мултралыг оруулах

video

Тохойн мултрал нь 6-аас доош насны хүүхдүүдэд түгээмэл тохиолддог гэмтлийн нэг юм. Энэ нь энэ насны хүүхдүүдэд шуу ясны толгой хэсэг насанд хүрсэн хүнтэй харьцуулахад гүйцэд хөгжөөгүй байдгаас амархан мултрах хандлагатай байдаг. Энэхүү видеонд бага насны хүүхдэд тохиолдох тохойн мултралыг зөв зүйтэй буцаан оруулах арга барилыг харууллаа. Түүнчлэн мултарсан тохойг буцаан оруулах заалт, эсрэг заалт, анхаарах зүйлс, бэлтгэл хангах зэргийг тодорхой дурьдсан болно.

0 comments:

Post a Comment